فهرست

بازدید از محل اجرای پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای کونژوگه در بابل

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، بازدید از محل اجرای پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای کونژوگه در بابل توسط عضو کمیته پایش انستیتو پاستور ایران انجام شد.

 

بدنبال آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای کونژوگه در شهرستان بابل، بازدید میدانی توسط دکتر ثنا عیب‌پوش عضو هیت علمی و عضو کمیته پایش انستیتو پاستور ایران از محل اجرای کارآزمایی بالینی واکسن با حضور دکتر مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌ پزشکی بابل و  سایر مسئولان  از محل اجرای پروژه کارآزمایی واقع  در سالن ورزشی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل صورت گرفت.

 

گفتنی است در این بازدید از تمام بخش‌ها، قسمت‌های اجرایی و آزمایشگاه سنترال پروژه کارآزمایی بازدید بعمل آمد. 

همچنین در پایان بازدید در جلسه‌ای مشترک با حضور دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص نحوه اجرای کارآزمایی توضیحاتی توسط دکتر عیب‌پوش ارائه شد.