فهرست

کسب رتبه دوم ایده نوآورانه دانشجویان دانشگاه علوم‌ پزشکی بابل در جشنواره مجازی کارآفرینی پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قدیمی از درخشش دانشجویان دانشگاه در نخستین جشنواره مجازی کارآفرینی پزشکی قانونی (لگالومد) و کسب رتبه دوم خبر داد.

دکتر رضا قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: ایده خانمها «شیرین حکمتی‌راد» و «فاطمه السادات مدنی» تحت عنوان «کیت تشخیص سریع مهمترین عوامل مسمومیت دارویی و خودکشی در ایران» به راهنمایی دکتر محمدحسین اصغری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، موفق به کسب رتبه دوم جشنواره مجازی کارآفرینی پزشکی قانونی (لگالومد) از میان ۱۲۰ ایده نوآورانه گردید.

وی گفت: این جشنواره در محورهای علوم تشخیصی و آزمایشگاهی، معاینات بالینی، علوم تشریح و صحنه جرم، آسیب های اجتماعی، آموزش پزشکی قانونی، تجهیزات و ابزارها و پزشکی قانونی هوشمند از ۱۵ لغایت ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.