فهرست

انتصاب سرپرست جدید اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور‌بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل: طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه، دکتر بهروز شفیع‌زاده بعنوان سرپرست جدید اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب شد.