فهرست

هفته سلامت گرامی باد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، در راستای شعار روز جهانی بهداشت ۲۰۲۱ " سال جهانی مدافعان سلامت"، شعار هفته سلامت امسال (یکم الی هفتم اردیبهشت) "ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر" انتخاب شده است.

به همین مناسبت، از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز شمار هفته سلامت بشرح زیر اعلام شد:

چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰:  "همراهی با مدافعان سلامت"

پنج شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۰:  "مشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی"

جمعه سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ : "آموزه های دینی و پیوند نهادهای مذهبی و نظام سلامت"

شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰:  "ارتقای نظام شبکه بهداشتی-درمانی و مراقبت های بهداشتی اولیه"

یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰: "رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی "

دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۰: "پژوهش،فناوری، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید "

سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰:  "مشارکت های بین بخشی و مسئولیت اجتماعی"

برای همراهی با مدافعان سلامت، پروتکل ها را رعایت کنیم.