فهرست

نشست تخصصی مجازی با عنوان تبیین سیاست‌ها و اقدامات دولت در موضوع عدالت جنسیتی

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست تخصصی مجازی با عنوان " تبیین سیاست‌ها و اقدامات دولت در موضوع عدالت جنسیتی " با حضور معصومه ابتکار (معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده) برگزار می شود.

گفتنی است: این نشست با موضوع ارائه گزارش و گفتگو با دانشگاهیان، درباره تدوین، اجرا، رصد و پایش شاخصهای عدالت جنسیتی* روز

  سه شنبه ۳۱ فرورین ساعت ۱۵ برگزار میگردد.

 قابل ذکر است: آدرس شرکت در نشست:* 
 
http://b2n.ir/iscs

https://instagram.com/iranian.women

https://instagram.com/m.ebtekar
می باشد.

از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برای شرکت در این نشست دعوت بعمل می آید.