فهرست

تمدید زمان ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، زمان ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی تا تاریخ ۹۹/۴/۱۷ برای متقاضیان تمدید شد.

گفتنی است متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس زیر مراجعه نمایند:
http://www.vums.ac.ir