فهرست

روز شمار هفته روابط عمومی 1399

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، عناوین روزهای هفته روابط عمومی 1399 به شرح ذیل اعلام شد.

شعار هفته روابط عمومی « 27 اردیبهشت لغایت 2 خرداد 1399» روابط عمومی هوشمند، انسان سالم، جامعه سالم می باشد.