فهرست

دل نوشته عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در تقدیر از مدافعان سلامت

بی تردید اساتید و مجموعه کادر پزشکی از اساتید گرانقدر دانشجویان عزیز دوره های تخصصی، کار آموزان و کارورزان دوره های پزشکی و دانشجویان گرامی رشته های مختلف اعم از پرستاری، مامایی، پیراپزشکان و... و مجموعه همکاران بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل با تمام توان، همت و تلاش وصف ناشدنی در مقابل این بلای جامعه بشری ایستادند و مانند رزمندگان عزیز دوران دفاع مقدس تا پای جان ایستادگی کردند و می کنند. 


در این میان بعضی از سر جهالت یا زیاده خواهی به تخریب این مجموعه فداکار دست زدند که کاری ناصواب و نکوهیده است .
 از سر سپاس و تواضع در مقابل همه مجموعه پرتلاش در سراسر کشور عزیز و بالاخص مجموعه مسئولان، کادر خدوم و فداکار پزشکی و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در همه سطوح خدا قوت گفته و قدرشناسی می نمایم و وظیفه شرعی و انسانی خود می دانم که زحمات بی دریغ شان را بستایم و در برابر برخی قدر ناشناسی ها، عرض نمایم که خداوند سبحان، قدردان تلاش شماست و بینا و شنوای دعاها و مناجات خستگان عرصه درمان در مدت طولانی ستیز با کروناست .

دکتر محمدهادی یدالله پور
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل