فهرست

ثبت پراکندگی بیماران بستری مبتلا به کرونا در بابل توسط گروه جهادی پژوهشی شهید شجاعیان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، گروه جهادی پژوهشی شهید شجاعیان با دریافت اطلاعات اولیه از مراکز مراجعه بیماران (بیمارستان ها و مراکز سرپایی)، به تجزیه و تحلیل آنها می پردازند.

این یافته ها در فواصل مشخص به صورت نقشه های الکترونیکی هوایی، منتشر شده تا میزان پراکندگی بیماران در سطح شهر و روستاهای بابل را نشان دهد. نتایج این پژوهش، کمک زیادی برای برنامه ریزی در جهت یافتن نقاط کانونی گسترش بیماری و محل های لازم، جهت تمرکز کادر بهداشتی درمانی خواهد نمود.
قابل ذکر است دکتر قدیمی، معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه، از کارِ گروه دانشجویان جهادی رشته های مختلف مهندسی و پزشکی در راستای "ثبت پراکندگی بیماران بستری مبتلا به کرونا، در سطح شهرستان بابل" بازدید بعمل آوردند و از تلاشهای ارزشمند این گروه جهادی توانمند که بدون وقفه، حتی در تعطیلات رسمی، با مدافعان سلامت همراهی نمودند و نیز سایر همکاران گرانقدر درگیر در این پروژه تشکر نمودند.