فهرست

بازدید از بیمارستان های درگیر با کرونا توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل،

 دکتر جلالی رئیس دانشگاه بهمراه هیات رئیسه با حضور در بیمارستان های درگیر با کرونا به کادر درمان و بیماران بستری عید را تبریک گفتند و از زحمات پرسنل تشکر نمودند.