فهرست

آموزش کمک پرستاری نیروهای داوطلب مردمی جهت مبارزه با کرونا ویروس

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر ذبیحی از برگزاری کلاس های آموزش کمک پرستاری برای نیروهای داوطلب مردمی جهت مبارزه با کرونا ویروس خبر داد.

دکتر علی ذبیحی رئیس دانشکده پرستاری مامایی بابل بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع مقابله با کرونا ویروس در دانشکده پرستاری مامایی بابل برنامه هایی جهت آموزش نیروهای داوطلب مردمی درنظر گرفته شده که در قالب دو گروه ۳۰ نفره برنامه ریزی گردید.

این مسئول اضافه کرد: محتوای آموزش شامل آشنایی داوطلبین با علایم  حیاتی، اکسیژن تراپی، محافظت فردی،  آشنایی با زنجیره انتقال عفونت، حمایت روحی و روانی بیماران و خانواده های آنها و.... بوده است.

وی با ذکر این نکته که این نیروها در بیمارستان های درگیر با کرونا مشغول بکار شده اند، بیان داشت: این کلاس ها با مشارکت اعضای هیات علمی و آموزشی بویژه آقای دکتر مجتبی قنبری و آقای ولی الله پادهبان برگزار گردید.