فهرست

درگذشت پزشک خوشنام بابل، دکتر ایرج ابراهیم‌نژاد را تسلیت می گوییم.

درگذشت پزشک خوشنام بابل، دکتر ایرج ابراهیم‌نژاد پزشک خانواده شهری که چند روز قبل با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان شهید یحیی نژاد بستری شده بود، را تسلیت می گوییم.

روحش شاد و یادش گرامی