فهرست

دل نوشته روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل در پی شهادت جواد جلالی نیا...

برای جواد عزیز

هوای قلبهایمان دلگیر است...
از جبر قبول این اتفاق پر از حسرت...
و چشمهایمان بارانیست بواسطه این حجاب نبودنت
بیا کمی به عقب برگردیم...
به جغرافیای جاده کربلا و تاریخ روزهای عاشقانه حوالی اربعین...
و تنظیم نفس های زائران بیمار و خسته حسینی و عشق و تلاشی که از قلبت می آمد تا سر پا نگهداریشان ...
اینها شریف ترین خاطراتی ست که در طول دوران زندگی ات، بدون ذره ای چشم داشت، در میدان انسانیت به جا گذاشته ای...
بیا زمان را به عقب برگردانیم...
همان جا بمانیم... آنجا که هوای شهر را استشمام میکردی، تا یکبار دیگر...
شانس شمارش نفسهایت را داشته باشیم...
میدانی جواد جان
رد انگشتانت روی دوربینی  که زحماتت را با لنزهایش ثبت کرده، دارد محو می شود...
تاریخ انقضای هنر نمایی پنجه هایت به روی کاغذ، غمگین ترین تاریخی ست که  باید در تقویم اتفاقات ناگهانی ثبت گردد...
عبور کردن از این لحظات سخت ترین کار است جواد جان...
اصلا...
گیرم جای خالی صندلی کارت را گل باران کنیم...
جای پای مهربانی هایت در دلهایمان را چگونه این چنین خالی تحمل کنیم...
سخت است...
نبودنت بسیار سخت است جواد جان...
اما...
هر جا که هستی...
با قلب رئوفت برای ما صبر بطلب...
که برنامه ریزی ادامه زندگی در دنیای بی تو، برای اطرافیانت، در این بحران ملتهب، دشوارترین و دردناک ترین تصمیم ممکن است...
اما به پاس استقامتت، آرامشت و لیاقتت، دوام میاوریم در این لحظه هایی که میشد باشی ولی نیستی...
و برایت آرزوی آرامش میکنیم...
سفر سلامت مرد مهربان...

پی نوشت: جوادجلالی نیا کارشناس بیهوشی و مسئول روابط عمومی بیمارستان شهید یحیی نژاد که از چند روز قبل با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان شهید یحیی نژاد بستری شده بود، جان به جان آفرین تقدیم کرد.