فهرست

ستاد مردمی مبارزه با کرونا در بابل آماده دریافت کمک‌های مردمی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، ستاد مردمی مبارزه با کرونا بابل متشکل از دکتر علی شافی، دکتر مهرداد ساروی، صمد میناگر، محمدتقی کرباسی و علی داودی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شماره حساب «۰۳۶۰۶۴۳۰۲۹۰۰۵» و شماره کارت «۶٠۳۷۹۹۷۵۹۹٠۹۶۱۸۸» و شماره شبا «ir-050-170-000-000-360-643-029-005» با عنوان «ستاد مردمی مبارزه به کرونا» به نام این افراد در بانک ملی افتتاح و آماده دریافت کمک‌های مردمی است.

نیکوکاران می‌توانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را به‌صورت هدفمند با اعضای این ستاد هماهنگ کنند.