فهرست

جذب و پذیرش تعدادی پرستار

اطلاعیه شماره۳۲ «روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل»:

باتوجه به شرائط خاص ایجاد شده و مواجهه، با شیوع کروناویروس درسطح شهرستان بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد از طریق موسسه آوا سلامت در ارتباط با جذب و پذیرش تعدادی پرستار (با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد) لزوما دارای مدرک پرستاری از طریق ثبت نام در سایت آن موسسه اقدام نماید.

واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت موسسه آوا سلامت به آدرس https://avasalamat.org مراجعه فرمایند.