فهرست

افتتاح بخش داخلی و اطفال مرکز ۱۷ شهریور مرزیکلا

به گزارش روابط عمومی مرکز ۱۷ شهریور مرزیکلا، بخش داخلی و اطفال (زنان و زایمان- اطفال- داخلی- جراحی) با ۳۰۰ متر مربع بنا و ۱۵ تخت بستری مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور مرزیکلا در ایام اله فجر با حضور دکتر آقاجانی رئیس بیمارستان، دکتر رجب پور متخصص داخلی، دکتر محسنی متخصص عفونی و همکاران دفتر پرستاری ۱۷ شهریور مرزیکلا افتتاح شد.

گفتنی است این مرکز آموزشی و درمانی تک تخصصی زنان و زایمان به مرکز جنرال تبدیل گردیده که بیماران در  (زنان و زایمان- اطفال- داخلی- جراحی)  بستری می باشند و از خدمات خوبی برخوردارند.