فهرست

هفتادمین اهدای عضو در بابل به سه بیمار جان دوباره بخشید

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قاسم زاده معاون درمان این دانشگاه از پنجمین مورد اهدای عضو در سال ۹۸ در شهرستان بابل خبر داد.

زنده یاد مهدی نجار عالی زمین مرد ۴۷ ساله اهل روستای عالی‌زمین بابل به دلیل فشارخون بالا و خونریزی داخل جمجمه در بخش آی سی یو داخلی بیمارستان آیت ا.. روحانی (ره) بابل بستری بود، که پس از تایید مرگ مغزی و با رضایت خانواده، جهت اهدای عضو به تهران منتقل شد. 
اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل دوکلیه و یک کبد به سه بیمار جان دوباره بخشید.
مرحوم مهدی نجار عالی زمین هفتادمین مورد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال ۱۳۸۵ تاکنون و پنجمین مورد سالجاری بوده است.
روحش قرین رحمت خداوند..