فهرست

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی فردا برگزار می‌شود /جدول محل برگزاری آزمون OSCE منتشر شد

به گزارش مفدا، آزمون کتبی سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی روز پنجشنبه سوم بهمن ماه ۹۸ برگزار می‌شود و مرحله شفاهی در روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

بر این اساس علاقمندان می‌توانند جدول محل برگزاری  آزمون OSCE پذیرش دستیاری فوق تخصصی بهمن ۱۳۹۸ را با کلیلک روی متن مشاهده کنند.
بر اساس موضوع دو هشتاد و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصص در این دوره داوطلبان شرکت کننده واجد شرایط در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی، مجاز به شرکت در آزمون دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) آینده نخواهند بود.

آزمون شفاهی نیز برای داوطلبانی برگزار می‌شود که حدنصاب نمره کتبی تراز شده را کسب کرده باشند. در آزمون شفاهی در تمامی رشته های فوق تخصصی به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های PMP و  OSCE و مصاحبه ساختارمند و سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود در هر رشته برگزار می شود.

تمام پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران ( به غیر از مشمولین قانون برقراری عدالت آموزشی) ملزم به سپردن تعهد محضری را  به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت هستند.
همچنین کلیه اعضای هیأت علمی پذیرفته شده در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی (سهمیه ۵۰ درصد اعضای هیأت علمی) ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان سه برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام خواهند بود.

کارکنان رسمی سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و یا نهادها که با ماموریت آموزشی به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می گیرند در صورت پذیرش ملزم به سپردن تعهد محضری خدمتی خاص به میزان دو برابر مدت آموزش به محل استخدام خود هستند.
مستخدمین دانشگاه های علوم پزشکی ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان دو برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام خود هستند.
سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان (با در نظر گرفتن شرایط پذیرش) مطابق مقررات باید در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصیل ارائه شود از آموزش افرادی که سند تعهد محضری را در مورد مقرر ارائه نکنند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

داوطلبان توجه داشته باشند که بر اساس موضوع ۶ هشتاد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مدت تعهدات فارغ التحصیلان دوره های فوق تخصصی براساس مفاد اسناد تعهد محضری مأخوذه و با احتساب ضریب مناطق محروم کشور مورد اقدام قرار خواهد گرفت. (به استثناء پذیرفته شدگان با استفاده از شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاه ها با اولویت مناطق محروم).

بر اساس اعلام قبلی سازمان سنجش پزشکی شرایط عمومی شرکت کنندگان به شرح زیر است.
۱- تایید صلاحت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی. اعضای هیئت علمی رسمی (قطعی یا آزمایشی) برای تحصیل در دوره های فوق تخصصی نیاز به گزینش عمومی مجدد ندارند.
۲- داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیشنیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاه ها یا مراکز مورد تایید وزارت بهداشت
۳- پزشکان مشمول خدمت ضریب k که دارای گواهی پایان تعهدات حداکثر تا تاریخ  ۲۵ شهریور ۹۹ هستند. 
۴- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان
۵- شرکت و قبولی در آزمون پذیرش دستیار
۶- نداشتن نقص عضو موثر حرفه ای بر حسب رشته
۷- عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های فوق تخصصی پزشکی و دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و دکتری تخصصی (Ph.D) (به جز مشمولین  آیین نامه پزشک پژوهشگر)
پذیرفته شدگان سی و ششمین دوره پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی مجاز به شرکت در آزمون دوره سی و هفتم نیستند.

ب- شرایط اختصاصی:
۱- مشمولین استفاده از آئین نامه پزشک پژوهشگر: افرادی که متقاضی ورود به برنامه پزشک پژوهشگر هستند در صورت واجد شرایط باید هنگام ثبت نام در آزمون گزینه پزشک پژوهشگر را انتخاب کنند.
افرادی که حداقل ۹۰ درصد نمره کل تراز شده رشته - محل انتخابی را در آزمون فوق تخصصی کسب کرده و واجد شرایط آئین نامه و متقاضی ورود به برنامه پزشک پژوهشگر باشند می توانند از طریق فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند.
۲- مشمولین استفاده از مزایای پذیرش اعضای هیئت علمی: بر اساس مصوبه هشادوهفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در این دوره از آزمون ورودی رشته های فوق تخصصی ۵۰ درصد ظرفیت هر رشته - محل به اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی و نیز دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و شاهد اختصاص دارد.
۳- مشمولین استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران: ۳- درصد از ظرفیت پذیرش در هر رشته - محل به مشمولین استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران با رعایت شرایط اعلام شده تعلق خواهد یافت. (شرایط این ظرفیت در دفترچه راهنمای ثبت نام در سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی اعلام شده است)
۴- مشمولین شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاهها با اولویت مناطق محروم: کلیه داوطلبانی که به طور کامل دارای شرایط یکی از بندهای چهارگانه زیر باشند مجاز به استفاده از مزایای مرتبط با این شیوه نامه شناخته می شوند:
۱) متولد استان مورد تقاضا
۲) گذراندن دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلات قبلی در استان مورد تقاضا اعم از متوالی یا متناوب
۳) محل تولد یکی از والدین و یا همسر و پنج سال اقامت اخیر در استان مورد نظر
۴) داوطلب در استخدام پیمانی، رسمی – آزمایشی و یا رسمی – قطعی دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت با حداقل ۵ سال سابقه خدمت اخیر در همان استان مورد نظر باشد.

ثبت نام داوطلبان از اول دی ماه تا ۹ دی ماه ۹۸ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به رشته تخصصی پیشنیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیئت علمی، آزاد، بومی و یا رزمنده) صرفا در یکی از رشته های فوق تخصصی انجام می گیرد.
کارت ورود به جلسه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه اول و دوم بهمن ۹۸ به صورت اینترنتی توزیع شده است.
در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد.