فهرست

پنجمین المپیاد ورزشهای همگانی ویژه دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل، وزارت بهداشت پنجمین المپیاد ورزشهای همگانی ویژه دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور را در اسفند ۹۸ برگزار می نماید.

گفتنی است علاقمندان جهت شرکت در کلاس های آموزشی و نیز شرکت در مسابقات کشوری به اداره تربیت بدنی دانشگاه و یا به سوئیت های ورزشی خوابگاه دختران و خوابگاه پسران مراجعه و ثبت نام نمایند.
همچنین رشته های ورزشی دختران: دارت، داژبال، طناب زنی و آمادگی جسمانی و پسران: دارت، طناب کشی، طناب زنی و آمادگی جسمانی می باشد.