فهرست

تعداد مقالات نمایه شده در اسکوپوس دانشگاه از مرز ۳۰۰۰ گذشت

دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه ۱۵ از میان ۶۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور از نظر شاخص تعداد مقالات نمایه شده در اسکوپوس را بخود اختصاص داده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل:

تعداد مقالات نمایه شده در اسکوپوس دانشگاه از مرز ۳۰۰۰ گذشت

 

به گزارش روابط عمومی الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قدیمی با بیان اینکه با چاپ آخرین مقالات از سوی محققین این دانشگاه، تعداد مقالات نمایه شده در اسکوپوس دانشگاه از مرز ۳۰۰۰ گذشته است، گفت: بدین ترتیب بر اساس شاخص تعداد مقالات نمایه شده در اسکوپوس، دانشگاه علوم پزشکی بابل رتبه ۱۵ از میان ۶۲ دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده های پزشکی مستقل تحت پوشش وزارت بهداشت را بخود اختصاص داده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: امید است با تخصیص و فراهم آمدن امکانات و تسهیلات پژوهشی مناسب و با تلاش محققین گرانقدر و انجام مطالعات وزین و مبتنی بر نیازهای جامعه بتوان به اهداف والای پژوهش در کشور دست یافت.