فهرست

انتصاب رييس بازرسى و ارزيابى عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشكى بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، با ابلاغ دكتر حيدرى مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، دكتر سید جلیل سيدى به عنوان عضو کمیته فنی بازرسی آن دفتر منصوب شدند.