فهرست

برگزاری جشنواره گل و محصولات فرهنگی و هنری جهت حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی و بیماران نیازمند بیمارستانهای دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، کانون خیریه همای سعادت دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد جشنواره گل و محصولات فرهنگی و هنری جهت حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی و بیماران نیازمند بیمارستانهای دانشگاه، را در تاریخ شنبه و یکشنبه مورخ یازدهم و دوازدهم آبان ماه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰ در محوطه دانشکده پزشکی برگزار نماید.

از علاقمندان جهت شرکت در این امر خیر و انسان دوستانه دعوت بعمل می آید.