فهرست

بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر قدیمی از بازدید دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه خبر داد.

دکتر رضا قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت بهمراه دکتر عبادی فر رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه (ساختمان هاشمی امیرکلا) بازدید و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه را بازدید نمودند.
وی گفت: دکتر ملک زاده در این بازدید، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، راه اندازی و تجهیز این آزمایشگاه را فرصت مناسبی برای مطالعات آزمایشگاهی، سلولی و مولکولی و نیز بخش بیوبانک را زیرساختی برای مطالعات کوهورت و رجیستریهای مبتنی بر جمعیت معرفی نمودند.
 دکتر قدیمی افزود: لازم به ذکر است این آزمایشگاه به همت و تلاش پژوهشکده سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و همکاری مدیران محترم وزراتخانه در فروردین ۱۳۹۸ مصوب شده و مجوز دریافت کرده است.
وی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی بابل جزء معدود دانشگاه های شهرستانی است که دارای آزمایشگاه جامع تحقیقات می باشد زیرا معمولا به مراکز استانها مجوز احداث آزمایشگاه جامع داده می شود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بابل با مساحت حدود 700 متر در دو طبقه مجهز به دستگاه فلوسایتومتری، تجهیزات مورد نیاز انجام کشت سلولی، انجام PCR، آزمایشات بیوشیمیایی و بسیاری از ملزومات تحقیقات دانشگاهی است و بخش بیوبانک این آزمایشگاه جهت نگهداری نمونه های تحقیقاتی با به روزترین امکانات یکی از محدود مراکز استاندارد نگهداری انواع نمونه های تحقیقاتی میباشد.
دکتر قدیمی گفت: در این آزمایشگاه ضمن اجرای طرح ها و پایان نامه های استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل، به دانشجویان سایر دانشگاه های مستقر در منطقه متقاضی استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه خدمات فنی و آزمایشگاهی ارائه می دهد.