فهرست

معاونت توسعه مدیریت و منابع

شماره های تماس معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ردیف  واحد  شماره داخلی  شماره مستقیم  نمابر
 1  معاونت توسعه  204  32190588  32199016
 2  مدیرپشتیبانی  204   32191842  
 3  کارگزینی  351  32190584  
 4  دبیرخانه  243  32196109  
 5  ماشین نویسی  224    
 6  دفترفنی  299  32190272  
 7 بودجه   400-214  32190582  32197356
 8 نیروی انسانی   224-351    
 9  اداره مالی  282  32190646  
 10  قراردادها  209    32193050
 11  حسابداری    32190561 32197356 
 12  خدمات  246    32190621-32190845
 13  مهندس شریفی  272    32190631
 14  نقلیه  283  32190623  

 15

 انبار  284    
 16  رفاهی  232    32190611
 17  کارپردازی  218    32297357

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی بابل ،در حال حاضر تستهای غربالگری برای سرطانهای شایع در کشور توسط پزشکان انجام می شود و به علت هزینه های بالای این برنامه و امکانات زیادی که نیاز دارد مراکز بهداشتی نمی توانند آن را انجام دهند.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /70 /18
دکتر مطلب نژاد ششمین سال غربالگری رایگان سرطان دهان را خدمتی شایسته از دانشکده دندانپزشکی بابل دانست

دکتر مطلب نژاد ششمین سال غربالگری رایگان سرطان دهان را خدمتی شایسته از دانشکده دندانپزشکی بابل دانست

دکتر مینا مطلب نژاد سرپرست تخصصی بخش دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل در مصاحبه با روابط عمومی دانشکده اذعان داشت یکی از خدمات بسیار مهم در حوزه سلامت عمومی جامعه، سلامت دهان و دندان است.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /91 /18