فهرست

کمک ۳ میلیارد ریالی خیرین به بیمارستان کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کودکان امیرکلا، دکتر حمید خاکساریان مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا از کمک ۳ میلیارد ریالی خیرین به بیمارستان خبر داد.

دکتر حمید خاکساریان مدیر بیمارستان کودکان امیرکلا گفت: مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان توسط خانواده زنده یادان حاج محمد یوسف (عسگری) لاهیجانی و حاجیه خانم هاجر حیدر قلی پور جهت خرید دو دستگاه دیالیز و سایر تجهیزات پزشکی به بیمارستان اهدا شد.