فهرست

کمک ۹۰۰ میلیون ریالی به بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت الله روحانی ، دکتر عابدی از کمک ۹۰۰ میلیون ریالی نیکوکاران به این مرکز خبر داد.

دکتر سیدحسن عابدی مدیر عامل موسسه خیریه روحان حامی بیمارستان روحانی گفت: از طرف حاج مهران و سعید رضازاده مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال و از طرف خانواده زنده‌یاد حاج محمدعلی کاویانی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جهت خرید تجهیزات به بیمارستان آیت الله روحانی بابل اهدا گردید.