فهرست

زمان تحویل مدارک ویژه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون قراردادی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1399 اعلام شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل ، زمان تحویل مدارک ویژه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون قراردادی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال1399 اعلام شد.

قابل ذکر است اعلام نتایج اولیه آزمون قراردادی سال 99 از سوی سازمان سنجش، مقتضی است پذیرفته شدگان (دارندگان کارنامه اولیه – معرفی جهت بررسی مدارک) نسبت به تحویل مدارک و مستندات خود از تاریخ 13 دی ماه لغایت 14 دی ماه سال جاری از ساعت 9 صبح الی 13 به این دانشگاه به نشانی : بابل – خیابان گنج افروز (کشاورز) – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی بابل -معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل واحد مدیریت منابع انسانی (اتاق شماره 4) مراجعه نمایند.

بدیهی است پس از مدت مذکور به مدارک ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدارک مورد نیاز:

1-تصویر برگ ثبت نام اینترنتی آزمون قراردادی
2- اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه
3-اصل و تصویر کارت ملی
4-اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن (ویژه برادران)
5-اصل وتصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با شرایط آزمون
6-اصل و تصویرگواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
7-اصل وتصویر گواهی اشتغال به کار مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان باتوجه به بند ب ضوابط و شرایط اختصاصی استخدام(مشمولین تمدید طرح).
8-دو قطعه عکس 3در 4
9-اصل وتصویر گواهی از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران (ویژه استفاده کنندگان از سهمیه ایثارگران)
10-اصل و تصویرگواهی از اداره کل بهزیستی (ویژه استفاده کنندگان معلولین)
11-پوشه مقوایی