فهرست

اسامی دارندگان حد نصاب آزمون کتبی بهورزی ۲۲ آبان ۹۹ اعلام شد

جهت دریافت اسامی دارندگان حد نصاب آزمون کتبی بهورزی و جدول زمان بندی جهت انجام معاینه سلامت جسمی و روانی و مصاحبه حضوری، فایل راهنما را دانلود کنید.

دانلود و مشاهده اسامی دارندگان حدنصاب