فهرست

کلنگ‌زنی مجتمع فرهنگی ورزشی ویژه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مهدی پورامیر معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه از کلنگ‌زنی مجتمع فرهنگی ورزشی ویژه دانشجویان دختر دانشگاه خبر داد.

دکتر پور امیر گفت: مراسم کلنگ زنی مجتمع فرهنگی ورزشی ویژه دانشجویان دختر جنب خوابگاه دختران با حضور رئیس و معاونین دانشگاه علوم‌پزشکی بابل برگزار شد.

وی عنوان کرد: با احداث این مجتمع حدود ۱۵۰۰ مترمربع فضای فیزیکی به فضای ورزشی دانشگاه اضافه خواهدشد.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: این مجتمع دارای سالن ورزشی، سالن بدنسازی، آمادگی جسمانی، رزمی و ... می باشد.