فهرست

اطلاعیه دوم اعلام اسامی داوطلبان دارای حد نصاب آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰

با عنایت به تخصیص ۲۴ مجوز پیمانی به شماره ی ۳۴۴۸/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ وزارت متبوع جهت تامین نیروی انسانی از بین داوطلبان دارای حد نصاب آزمون استخدام پیمانی مشترک فراگیر مورخ ۱۳۹۹/۸/۳۰ بدین وسیله اسامی واجدین شرایط جدید (جایگزینی یا تکمیل ظرفیت پس از بررسی مدارک اولیه افراد معرفی شده در اطلاعیه قبلی مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹) با در نظر گرفتن رشته شغلی مورد نیاز این دانشگاه به ترتیب نمره فضلی و با درنظرگرفتن سهمیه ایثارگری (۲۵% و ۵% ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

پزشک عمومی
۱- دکتر بابک آذین فر

پرستار
۱- مریم عزالدین
۲- مریم پیسوده

کارشناس پرتوشناسی (رادیولوژی)
۱- سمانه حسن زاده
۲- طوبی جهانیان

کارشناس بهداشت خانواده (کارشناس مراقب سلامت ناظر)
۱- زهره باقری پاریجان

کارشناس بهداشت حرفه ای
۱- محسن دادویی
۲- شمس الدین کتوک

کارشناس بالینی فوریت های پزشکی
1- حسین صالحی دلاور

ضروری است داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک از تاریخ ۹۹/۸/۲۶ تا حداکثر ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۸/۲۸ با همراه داشتن کلیه مدارک اشاره شده به این دانشگاه به نشانی : بابل  خیابان گنج افروز(کشاورز)- دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی بابل- معاونت توسعه  اطاق شماره ۴ مراجعه نمایند.
     ۱- اصل وتصویر تمامی صفحات شناسنامه
     ۲- اصل وتصویر کارت ملی
     ۳- اصل وتصویر آخرین مدرک تحصیلی
نکته: داوطلبان رشته های شغلی که درشرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط ذکر شده است لازم است علاوه برمدرک آخرین مقطع، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابرمفاد آگهی نیز ارایه نمایند.)
    ۴- اصل و تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح (پایان طرح ، معافیت، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف ازطرح حسب مورد برابرمفاد آگهی)
    ۵- اصل وتصویر کلیه مدارک وتائیدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری، معلولیت و...) ازمراجع مربوطه مطابق آگهی منتشره
    ۶- دوقطعه عکس پشت نویسی شده ترجیحا زمینه سفید
    ۷- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (ویژه آقایان)
    ۸- اصل و تصویر گواهینامه ب (۲) یاپایه دوم ( جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی )
    ۹- اصل و تصویر اولین وآخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خلاصه ۵۰۲- باتایید کارگزینی محل خدمت
   ۱۰- 
اصل و تصویر گواهی اشتغال از واحد محل خدمت و ریز سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی و تاییدیه شرکت مربوطه برای نیروهای شرکتی
    ۱۱- یک عدد پوشه مقوایی وگیره پرونده

*تذکرات بسیار مهم*

۱- لیست اعلام شده به میزان یک / سه برابر(صرفا براساس اظهارات داوطلب درثبت نام) جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت مشروط بوده لذا پس از بررسی و تائید مستندات ارائه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات، نتیجه نهایی ازطریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است طبق مفاد آگهی منتشرشده  ازسوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده درآگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها درآزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی مندرج درآگهی جهت بررسی مدارک توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است لیست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه دررشته شغلی کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی متعاقبا ازطریق همین سایت اعلام خواهد گردید.

۲-بدیهی است عدم مراجعه داوطلب درزمان تعیین شده به منزله انصراف ازانجام ادامه مراحل استخدامی تلقی وطبق مقررات ازسایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.