فهرست

درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در کنکور کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشجویان دانشگاه در آزمون کنکور کارشناسی ارشد سال جاری موفق به قبولی و کسب افتخار شدند.

کسب ۴ رتبه تک رقمی توسط  دانشجویان دانشکده توانبخشی در کنکور کارشناسی ارشد

دکتر خدابخش جوانشیر رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: هستی لطفی رتبه ۶ در رشته فیزیوتراپی، محسن میارکیانی رتبه ۲ و سحر منتظر مطلق رتبه ۳ در رشته گفتاردرمانی، زهرا شریفی رتبه ۹ در رشته شنوایی شناسی آزمون کنکور ارشد امسال را کسب نمودند.

وی ادامه داد: مهدیه میرزاپور، سید محمد رضا حسینی و ضحا دایی در رشته فیزیوتراپی، پریسا باباجانزاده، زهره غلامی، الناز سیدی و سحر شیروانی در رشته گفتاردرمانی، فاطمه شهابی و مصطفی توکلی در رشته شنوایی شناسی موفق به قبولی در این آزمون شده اند.

 

کسب رتبه تک رقمی توسط دانشجوی پردیس خودگردان دانشگاه در کنکور کارشناسی ارشد

دکتر رومینا حمزه پور رئیس پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: غزاله مومنی دانشجوی این دانشکده رتبه ۸ رشته فیزیوتراپی کنکور کارشناسی ارشد را کسب نمود.

وی ادامه داد: نگین میزانگیر، آرزوکوشافرد، پیام غفوری، پرهام علاجی، مریم همافر در رشته فیزیوتراپی این "آزمون موفق به قبولی شدند.

 

 

کسب رتبه تک رقمی توسط دانشجوی دانشکده پرستاری دانشگاه در کنکور کارشناسی ارشد

دکتر ذبیحی رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: نیما یداله‌زاده رتبه ۸ رشته پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در آزمون کنکور کارشناسی ارشد کسب نمود.

وی افزود: عادله رضازاده رشته پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، سیده صدف بزرگ نیا رشته پرستاری سالمندای دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، سبحان رحیمی رشته پرستاری داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامایی رامسر، ملیکا سقا نشلی رشته پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زینب پورعلیجان رتبه ۳۳ رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فاطمه قاسمیان رتبه ۴۱ رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به قبولی در این آزمون شدند.