فهرست

مصرف استفاده از ماسک کاهش پیدا کرد/ شاهد افزایش بیماران بستری در استان هستیم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر محمود صادقی از زیاد شدن بیماران بستری و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه خبرداد.

دکتر محمود صادقی متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل، با توجه به اینکه خوشبختانه ما با رعایت قواعد بهداشتی در اردیبهشت ماه موفقیت خوبی در کنترل بیماری کووید۱۹ را شاهد بودیم، گفت: متاسفانه با سهل انگاری مردم و فاصله گرفتن از قواعد بهداشتی مانند فاصله گذاری اجتماعی، شست‌وشوی دست‌ها و استفاده از ماسک دوباره دچار افزایش تعداد بیماران شدیم.

متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: آمارها در کشور نشان می دهد میزان استفاده از ماسک از ۸۰% به ۴۰% و به میزان کمتر از این رسیده، اگر به همین روال ادامه داشته باشد ما شاهد تعداد بیشتری از بیماران بستری و از دست دادن همشهریان و هموطنان خود خواهیم بود.

وی ادامه داد و گفت: اگر مردم عزیز به اصول گفته شده توجه نکنند، از زدن ماسک پرهیز کنند، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند و مهمانیهای خانوادگی و مسافرتها ادامه پیدا کند در آینده نزدیک با مشکل بدتر مواجهه خواهیم شد.