فهرست

ثبت نام حضوری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی آبان و بهمن ۹۹

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ثبت نام حضوری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی آبان و بهمن ۹۹ برای رشته هوشبری روز دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹ و برای رشته بهداشت محیط سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹ انجام می شود

 گفتنی است مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری به شرح ذیل می باشد:

۱. اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از تمام صفحات آن

۲. اصل کارت ملی و دو برگ تصویر پشت و روی آن

۳. شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 پشت نویسی شده

۴. اصل یا گواهی موقت مدرک کاردانی

۵. ارائه اصل طرح نیروی انسانی یا معافیت از آن

۶. تائیدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان

۷. وضعیت نظام وظیفه

۸. فرم های تعهد (۷و ۵و ۳و ۲و ۱)