فهرست

هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

روز شمار هفته مذکور و محور های آن به شرح زیر انتخاب شده است:

پنجشنبه ۲۴ مهر : زنان پیشگامان خود مراقبتی و حفاظت از خود و اعضای خانواده در پیشگیری از کووید۱۹

جمعه ۲۵ مهر : پاسداشت و تکریم بانوان فداکار کادر بهداشت و درمان به عنوان پیشتازان پیشگیری و درمان  کووید۱۹

شنبه ۲۶ مهر (روز تربیت بدنی) : شیوه زندگی سالم زنان و کووید۱۹ با تاکید بر مبارزه با چاقی زنان و کاهش خطر سایر بیماری‌های مزمن زمینه ای به عنوان  عامل وخامت کووید۱۹

یکشنبه ۲۷ مهر: سلامت باروری زنان در همه گیری کووید۱۹ با تاکید بر روابط زناشویی ایمن و سالم – بارداری و زایمان ایمن - شیردهی و کووید۱۹

دوشنبه ۲۸ مهر: زنان و سلامت روانی در همه گیری کووید۱۹ با تاکید بر توجه کادر بهداشتی به نگرانیهای زنان، حمایت از زنان در شرایط افزایش وظایف و استرس‌ها و مسئولیت‌های آنان در خانواده و مقابله با تنش‌ها و خشونت خانوادگی در همه گیری کووید۱۹

 سه شنبه ۲۹ مهر: نقش زنان در ترویج منابع معتبر آموزشی و اطلاعات معتبر و پیشگیری از انتشار باورهای غلط در باره پیشگیری و درمان کووید۱۹ زنان عامل مهم کنترل عوامل خطر در خانواده و جامعه با تاکید براهمیت هشیاری و آگاهی زنان و نقش آنان در شبکه های اجتماعی، معرفی منابع معتبر آموزشی و ارایه آخرین اطلاعات معتبر به خانواده ها و مبارزه با انتشار باورهای غلط درباره کووید۱۹

چهارشنبه ۳۰ مهر: پیشگیری از آسیب های شغلی و اجتماعی زنان در اپیدمی کووید۱۹ با تاکید بر حمایت از زنان شاغل و زنانی که شغلشان را ازدست داده اند و حمایت از زنان آسیب دیده اجتماعی