فهرست

سلامت روان برای همه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، شعار امسال هفته سلامت روان «سلامت روان برای همه، سرمایه گذاری بیشتر- دسترسی بیشتر، برای همه، همه جا» می باشد.

گفتنی است: روز شمار هفته سلامت روان به شرح ذیل اعلام گردید:

* جمعه ۱۸ مهر نقش زیرساخت های سلامت روان در شرایط کرونا و پساکرونا

* شنبه ۱۹ مهر متخصصین متعهد، مدافعین سلامت

* یکشنبه ۲۰ مهر سیاستگذاران آگاه، سرمایه گذاری بیشتر در حوزه سلامت روان

* دوشنبه ۲۱ مهر نقش نظام مراقبت های بهداشت اولیه در دسترسی به خدمات سلامت روان

* سه شنبه ۲۲ مهر مشارکت سازمان های مردم نهاد، در ارتقاء سلامت روان جامعه

* چهار شنبه ۲۳ مهر نقش رسانه در تبیین وضعیت سلامت روان و انگ زدایی

* پنجشنبه ۲۴ مهر بیمه ی مؤثر، دسترسی بیشتر به خدمات سلامت روان