فهرست

انتخاب دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان دستگاه اجرایی قابل تقدیر در استان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، در جشنواره شهیدرجایی استان از دکتر سیدفرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل توسط حسین زادگان استاندار مازندران و دکتر غلامی راد رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بعنوان دستگاه اجرایی قابل تقدیر، قدردانی بعمل آمد.

جشنواره شهيد رجایی مازندران  با شعار "توسعه دولت الكترونيك و ارتقاء شفافيت فرهنگ سازماني با هدف افزايش شفافيت ،پاسخگویی و كارآمدی" در سالن همايش سازمان مديريت و برنامه ريزی مازندران برگزار شد.