فهرست

بستری ۲۵۹ کودک مبتلا يا مشكوك به کرونا در بابل / افراد بالای ۷۰ سال بیشترین گروه سنی بستری و فوتی در بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید فرزاد جلالی از میزان ابتلای بیشتر مردان نسبت بانوان در بابل خبر داد و گفت: بیشترین گروه سنی بستری و فوتی مربوط به رنج سنی بالای ۷۰ سال می باشد.

 

دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص توزیع نسبی گروه‌های سنی افرادی که در بابل از ابتدای اسفندماه تا پایان مرداد بستری شدند، گفت: بیشترین گروه سنی بستری، افراد بالای ۷۰ سال به بالا بودند که ۲۵ درصد از کل بیماران بستری را تشکیل داده اند و همچنین بیشترین فوتی با آمار ۴۳ درصد از کل فوتی‌ها نیز در این گروه سنی بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۹ درصدر از بیماران بستری در گروه سنی ۶۱ تا ۷۰ سال بوده اند، بیان داشت: ۴۷ درصد بیماران بستری در بیمارستان‌های بابل را خانم‌ها و ۵۳ درصد آقایان تشکیل داده اند.

دکتر جلالی ادامه داد: ۱۷ درصد از میزان بستری ها و ۷.۵ درصد از آمار فوتی ها به گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال اختصاص دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: میزان بستری کودکان مبتلا يا مشكوك به کروناى بستری در بیمارستان فوق تخصصی کودکان امیرکلا ۲۵۹ نفر بوده که این میزان ۴/۴ درصد از آمار کل بیماران بستری می باشد.

دکتر جلالی با اشاره به اینکه نزدیک به ۶۰۰ نفر از کادر درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل به کرونا مبتلا شدند، گفت: تعداد بستری در موج اول از ابتدای اسفند تا پایان فروردین ۲۴۸۰ نفر و در موج دوم تعداد بستری از ابتدای تیر تا پایان مرداد ۲۲۰۰ نفر بوده است که ۷/۱۲ درصد کاهش داشته است.