فهرست

آگهی فراخوان آزمون جذب بهورز(تکمیل ظرفیت) مقطع دیپلم (پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی)

دانشگاه علوم پزشکی بابل درنظر دارد، جهت تکمیل ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش تعدادی بهورز از افراد دارای مدرک دیپلم ( مدرک تحصیلی پایان دوره پیش دانشگاهی یا پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه ) وفق دستورالعمل های اجرایی دفترچه آزمون(مندرج در سایت ثبت نام آزمون) جذب بهورز درسال ۱۳۹۹ ازطریق آزمون کتبی عمومی و مصاحبه و احراز صلاحیت های عمومی به صورت قراردادی یا پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید:

- ثبت نام در این آزمون منحصرا به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ثبت نام به نشانی: http://exam.mubabol.ac.ir ازتاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ لغایت ۱۳۹۹/۷/۷ انجام پذیر است.

- ضروری است داوطلبان پس از ثبت نام الکترونیکی جهت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط پذیرش بهورزی با دردست داشتن مدارک مورد نیاز به آموزشگاه بهورزی حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ مراجعه و سپس رسید تائیدیه مورد نظر را ازآموزشگاه بهورزی دریافت نمایند.

- کلیه متقاضیان می بایست در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و تهیه مدارک مورد نیاز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تذکر:  پذیرفته شدگان در این آزمون پس از طی دوره بهورزی و قبولی، به صورت قراردادی یا پیمانی و صرفا جهت خدمت در خانه های بهداشت مورد نیاز بکارگیری خواهند شد.