فهرست

واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت درازکلا و بالااحمدچاله پی

به استناد مجوز واگذاری ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به خرید خدمات گروه هدف (خدمات دندانپزشکی به کودکان زیر ۱۴ سال و مادران شیرده) با هدف واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و اجاره بخشی از ساختمان مذکور از طریق مزایده اقدام نمایند.