فهرست

سومین دستگاه اکسیژن‌ساز بیمارستان روحانی بابل راه‌اندازی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان آیت ا... روحانی بابل، دکترحجازیان از نصب و راه اندازی سومین دستگاه اکسیژن‌ساز در این بیمارستان خبر داد.

دکتر سید ابراهیم حجازیان رئیس بیمارستان آیت ا... روحانی بابل گفت: سومین دستگاه اکسیژن‌ساز با هزینه بیش از ۱۵ میلیارد ریال توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل خریداری و در بیمارستان روحانی نصب گردید‌.

وی با اشاره به اینکه این دستگاه قادر به تولید ۶۰۰ لیتر اکسیژن در هر دقیقه می باشد، افزود: با نصب دستگاه سوم اکسیژن‌ساز مجموع تولید اکسیژن در این بیمارستان به ۱۵۰۰ لیتر در هر دقیقه رسید.