فهرست

درخشش دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی بابل در جشنواره ورزش های مجازی

جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور به صورت مجازی برگزار شد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل موفق به کسب مقام قهرمانی و چهارم در رشته امادگی جسمانی شدند.

    

به گزارش مفدا بابل؛ نخستین جشنواره ورزش های همگانی مجازی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ خرداد، در ۴ رشته دارت، طناب زنی، روبیک وامادگی جسمانی وبا شعار "با ورزش درخانه سالم می مانیم" در محل وزارت بهداشت برگزارشد.

تیم اعلامی دانشگاه علوم پزشکی بابل به مسابقات مجازی امادگی جسمانی، "کوروش شاه رجبیان"بازمان یک دقیقه نه ثانیه به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت وهمچنین "محمد رضا طاهری" بایک دقیقه ویازده ثانیه توانست مقام چهارم را کسب کند.

لازم به ذکر است رشته امادگی جسمانی به صورت غیر انلاین وبراساس ایین نامه ومقررات رشته مورد نظر  وباارسال فیلم انجام حرکات ورزشی در تایم مشخص توسط داوران مورد داوری و قضاوت قرار گرفت.