فهرست

واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت درازکلا و بالااحمدچاله پی

به استناد مجوز واگذاری ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به خرید خدمات گروه هدف (خدمات دندانپزشکی به کودکان زیر ۱۴ سال و مادران شیرده) با هدف واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و اجاره بخشی از ساختمان مذکور از طریق مزایده اقدام نمایند.

آگهی مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی باب در نظر دارد نسبت به واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی را برابر با استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین اداری از طریق بخش خصوصی اقدام نماید

فروش یک دستگاه خودرو موسو ۲۰۰۵

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودرو موسو ۲۰۰۵ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان درخواست می شود جهت دریافت اسناد مزایده به اداره خدمات و تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند.

فروش تعداد ۱۰ دستگاه خودرو موسو ۲۰۰۵ را از طریق مزایده عمومی

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به فروش تعداد ۱۰ دستگاه خودرو موسو ۲۰۰۵ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به اداره خدمات و تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند.

احداث عملیات ساختمانی، تاسیسات میکانیکی و برقی خانه بهداشت در روستای مرزیکلا

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به احداث و اجرای عملیات ساختمانی، تاسیسات میکانیکی و برقی یک باب خانه بھداشت روستای مرزیکلا به متراژ ١٢٠ مترمربع را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات فنی و نقشه اجرایی پیوست از طریق شرکتھای خصوصی اقدام نماید

احداث فاز اول مرکز بهداشت روستای شهیدآباد

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد احداث فاز اول مرکز بھداشت روستای شھید آباد را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات فنی و نقشھ اجرایی پیوست از طریق شرکتھای خصوصی اقدام نماید

واگذاری امور باغبانی و فضای سبز پردیس دانشگاه و خوابگاه خواهران

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به واگذاری امور باغبانی و فضای سبز دانشگاه و خوابگاه خواهران را برابر با استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین اداری از طریق بخش خصوصی اقدام نماید.

واگذاری امور حمل و نقل ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به واگذاري امور حمل و نقل و سرویس دهی ستاد مرکزي دانشگاه را برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین اداري از طریق بخش خصوصی اقدام نماید:

واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس شامل تهیه ، طبخ و توزیع در مراکز آموزشی و درمانی آیت الله روحانی - شهید بهشتی - شهید یحیی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد نسبت به واگذاري امور تغذیه و سلف سرویس شامل تهیه، طبخ و توزیع در مراکز آموزشی و درمانی آیت الله روحانی - شهید بهشتی- شهید یحیی نژاد را برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین بهداشتی و درمانی از طریق بخش خصوصی اقدام نماید:

خدمات مهندسی مشاوره نظارت تاسیسات برقی، مکانیکی و ساختمانی کلیه پروژه های دانشگاه در سطح شهرستان بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد خدمات مهندسی مشاوره نظارت تاسیسات برقی، مکانیکی و ساختمانی خانه هاي بهداشت و کلیه پروژه هاي دانشگاه در سطح شهرستان بابل را برابر استاندارد و برخورداری از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی مطابق مشخصات اجرایی پیوست از طریق شرکتهای خصوصی اقدام نماید.

همایش پیاده روی بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، به مناسبت هفته وحدت در راستای فرهنگ سازی عمومی همایش پیاده روی بانوان به همراه جشنواره غذا (جهت کمک به بیماران صعب العلاج) و قرعه کشی برای شرکت کنندگان، در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می‌ گردد.

تیم ورزشی آمادگی جسمانی بانوان

کمیته ورزشی کارکنان دانشگاه در نظر دارد جهت استعداد یابی از همکاران محترم ستاد و واحدهای تابعه، افرادی را در رده های سنی (۲۰ تا ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۰ سال، ۴۱ سال به بالا) جهت تیم ورزشی آمادگی جسمانی بانوان انتخاب نمایند.