گزارش تصویری نشست چهارمین اجلاس روساءدانشگاه های علوم پزشکی و مدیران روابط عمومی سراسرکشور

گزارش تصویری نشست  چهارمین اجلاس روساءدانشگاه های علوم پزشکی  و مدیران روابط عمومی سراسرکشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست  چهارمین اجلاس روساء و مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسرکشور و سازمان های وابسته مورخ 12 دی ماه 95 در تالارامام جواد(ع) وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی برگزار شد .

 

روابط عمومی


گروه خبر:               تعداد